top of page

Hands-off bevalling

Bijgewerkt op: 11 nov. 2023


Badbevalling

Ooit gehoord van een hands-off bevalling? Dit is het begeleiden van een bevalling waarbij de verloskundige geen handelingen uitvoert maar met “de handen op de rug” het proces aanschouwt en in de gaten houdt.

 

Hoe werkt dat dan precies?

Bij een hands-off bevalling verricht je als verloskundige geen inwendig onderzoek, je breekt geen vliezen, je pakt niet de baby aan en je laat de placenta spontaan geboren worden.


Je laat de barende vrouw volledig “in control”. Zij geeft aan wat ze voelt en vertrouwt volledig op de signalen van haar lichaam. Wij hebben enkel een coachende rol en stemmen dit af op de behoefte van de barende vrouw. Dus we coachen actief als de barende vrouw daar behoefte aan heeft of houden ons op de achtergrond als onze coaching niet nodig is.


Hoe weet je dan dat de bevalling goed verloopt?

Wij zijn als verloskundigen heel goed in staat om aan de uitwendige signalen de voortgang van de bevalling te zien.


De weeën geven met hun frequentie, duur en sterkte aan bij welke fase ze passen. Wij kunnen op basis van de weeën inschatten of een barende vrouw bijvoorbeeld in de latente of actieve fase zit.

Het wel of niet gebroken zijn van de vliezen of het moment waarop de vliezen breken, geven ons ook inzicht in waar het proces zich bevindt.


Verder is het verlies van slijm en/of bloed een teken van ontsluiting. Zelfs misselijkheid en/of spugen en/of ontlasting kunnen een signaal voor ons zijn!

Als een barende vrouw persdrang krijgt, zie je dit als een reflex door de baarmoeder heen trekken. Dit betekent vrijwel altijd dat er volledige ontsluiting is.


Bij het persen verwacht je, in ieder geval als het niet je eerste bevalling is, dat er met ongeveer een half uur een kindje zichtbaar moet zijn. Vaak is dit het geval een een bevestiging dat de barende vrouw dichtbij het einde van de bevalling gekomen is.

Als het kindje dan echt geboren wordt, kan de barende vrouw en/of haar partner de baby opvangen.


Wanneer doe je dan wel iets?

Wat wij bij een hands-off bevalling wel doen is af en toe naar het hartje van de baby luisteren.

We vinden het prettig om zeker te weten dat de baby oké is zodat we het proces alle ruimte kunnen geven.


Het vaststellen van de conditie van de baby kan alleen door af en toe naar de hartslag te luisteren.

Verder verrichten we alleen een handeling als de barende vrouw daarom vraagt. Soms merken we dat de vrouw in het proces toch even bevestiging wil hebben dat ze op de goede weg is en vraagt ze om een inwendig onderzoek om de ontsluiting te constateren.


Tenslotte verrichten we alleen een handeling als we inschatten dat de situatie dit nodig heeft. Dit gaat dan uiteraard altijd in overleg met de barende vrouw. Dit kan bijvoorbeeld zijn als het lijkt dat het proces stagneert of als de hartslag van de baby daalt tijdens of na een wee.


Hoe vaak komt een hands-off bevalling voor?

Er wordt niet zo vaak om een hands-off bevalling gevraagd. Wel komen we vaak in de geboorteplannen tegen dat vrouwen vragen zo terughoudend mogelijk te zijn met “interventies” zoals een inwendig onderzoek, het breken van de vliezen of het geven van oxytocine na de geboorte van de baby.


Binnen onze praktijk zijn we juist fan van zoveel mogelijk hands-off werken en begeleiden we regelmatig een bevalling waarbij we geen inwendig onderzoek hebben gedaan en alleen een coachende rol hebben gehad. Dat vinden wij bij uitstek geweldig om te doen en mee te maken!


O ja, hands-off bevallen kan zowel thuis als bij een poliklinische bevalling in het ziekenhuis!

Heb jij vragen over hands-off bevallen? Wil jij dit ook graag? Bespreek het met ons tijdens je controle op de praktijk.

134 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page