top of page

Bloedonderzoek in het eerste trimester

Bijgewerkt op: 27 nov. 2023


Bloedonderzoek

Aan het begin van je zwangerschap, als je ongeveer 11-12 weken zwanger bent, zullen we je vragen om bloedonderzoek te laten doen. Wat wordt er allemaal bekeken?

 

Bij dit bloedonderzoek worden er verschillende waarden in je bloed beoordeeld:

 1. Bloedgroep en rhesusfactor; je bloedgroep kan A, B, AB of O zijn. Je rhesusfactor kan positief of negatief zijn. Bij de beoordeling van je bloedgroep en rhesusfactor, is het vooral belangrijk om te weten of je rhesus positief of negatief bent. Bij vrouwen met een negatieve rhesusfactor zullen we later in de zwangerschap aanvullend onderzoek doen naar de rhesusfactor van de baby. Indien deze positief blijkt te zijn, krijg je bij 30 weken zwangerschap en na de bevalling een prik met anti-D. Deze prik zorgt ervoor dat jouw rhesus negatieve bloed niet reageert op het rhesus positieve bloed van je baby.

 2. Irregulaire antistoffen; hieronder verstaan we een soort verzamelbak van allerlei antistoffen die kunnen ontstaan als je in contact bent geweest met “vreemd” bloed. Denk hierbij aan het hebben gehad van een bloedtransfusie maar ook een miskraam of eerdere zwangerschap kan de aanwezigheid van irregulaire antistoffen veroorzaken. De meeste van deze antistoffen zijn onschuldig en hebben geen effect op de baby maar soms kunnen deze antistoffen wel effect hebben op de baby. Dan zullen er aanvullende bloedonderzoeken gedaan worden en de baby met echo’s goed in de gaten gehouden worden. Dit komt gelukkig heel weinig voor.

 3. Hb/MCV; je Hb staat voor hemoglobine of wordt ook wel je ijzergehalte genoemd. Het zegt iets over de hoeveelheid rode bloedlichaampjes in je bloed. Deze vervoeren het zuurstof in je lijf. Heb je een laag ijzergehalte dan is je Hb laag en heb je relatief weinig rode bloedlichaampjes om je zuurstof te vervoeren. Je krijgt dan klachten van moeheid, kortademigheid en wit zien. Meestal kun je door het slikken van ijzertabletjes, je Hb gehalte omhoog krijgen. Soms echter is er geen sprake van ijzer tekort maar kan er ook een tekort aan vitamine B12 zijn waardoor je Hb laag is. Enkele mensen hebben een onderliggende ziekte zoals thallassemie of sikkelcelziekte waardoor er een laag Hb is. Het MCV kan ons daar meer inzicht in geven.

 4. Vitamine D; met zeer grote regelmaat zien we zwangere vrouwen met een te laag vitamine D gehalte. We hanteren een waarde van 80 en hoger als goed. Tussen de 50 en 80 heb je een tekort. Onder de 50 heb je een ernstig tekort. Een te laag vitamine D gehalte heeft geen schadelijk effect op de zwangerschap of baby maar je zal je moe en lusteloos voelen. Bij een langdurig tekort aan vitamine D zal dit ongunstig voor je botten zijn. Vitamine D is heel gemakkelijk extra te nemen, we zullen je hierover informeren!

 5. Hepatitis B; dit is een infectieziekte die we gelukkig in Nederland weinig tegenkomen. Hepatitis B is een leverziekte veroorzaakt door een virus. Je kan genezen van hepatitis maar je kan het ook chronisch met je meedragen. Deze ziekte kan je bij een zwangerschap aan je kindje zou kunnen overdragen. Door je baby direct na de geboorte te vaccineren, kunnen we die kans heel klein maken.

 6. HIV; dit is een een ook infectieziekte die je in een zwangerschap aan je kindje zou kunnen overdragen. Door het gebruik van HIV remmers, is deze kans van 30-40% te verlagen naar nog maar 0-2%.

 7. Syfilis (Lues); dit is ook een infectieziekte die valt onder de SOA’s. Een actieve syfilis infectie in de zwangerschap kan leiden tot ernstige complicaties als een miskraam, vroeggeboorte, groeivertraging of aangeboren syfilis bij de baby.


Op indicatie kunnen we aanvullend onderzoek doen:

 1. Nuchtere glucose; deze prikken we alleen bij vrouwen met een verhoogde kans op zwangerschapsdiabetes. Denk hierbij aan vrouwen met een BMI boven de 30, vrouwen die uit mediterrane landen komen, vrouwen met een eerstelijns familielid met diabetes type 2 en vrouwen die in een eerdere zwangerschap te maken hebben gehad met zwangerschapsdiabetes of een zware baby.

 2. Parvo B19; bij vrouwen met 1 of meerdere jonge kinderen thuis of vrouwen die met jonge kinderen werken, zullen we kijken naar antistoffen voor het Parvo B19 virus. Dit virus is beter bekend als de 5de ziekte. Een onschuldige kinderziekte maar als je deze in de zwangerschap krijgt, kan dit tot een miskraam leiden. Gelukkig heeft een groot percentage van de volwassen mensen hier antistoffen voor.

 3. Varicella Zoster virus; beter bekend als de waterpokken. Weet je niet of je de waterpokken hebt gehad? Dan zullen we dit controleren in je bloed.

 4. Schildklierfunctie; dit controleren we alleen als daar aanleiding voor is en altijd in overleg met je huisarts.


Heb je vragen over het eerste trimester bloedonderzoek? Vraag het ons tijdens het spreekuur of bel gerust!

17 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page